Byty Jíchova
bytové družstvo

AktualityOznámení o přerušení dodávek tepelné energie

Letní odstávka pro rok 2024 proběhne v termínu 13.7.2024 – 21.7.2024.

odstavka 2024

V Praze dne 6. 6. 2024POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne 20. 6. 2024 od 19:00 hodin

v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.


18:30 – 19:00 hod. – prezence účastníků
19:00 hod. - zahájení schůze s programem:

1.   Zahájení schůze
2.   Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.   Projednání a schválení hospodaření družstva a účetní závěrky roku 2023
4.   Projednání a schválení instalace systému EKOREG od firmy WILKOP-TRADE
5.   Informace o přípravě revitalizace domu
6.   Projednání a schválení podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám
7.   Informace o možnosti mimořádné splátky úvěru
8.   Různé
9.   Diskuse
10. Závěr

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – Určení
místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze:

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit v kanceláři
družstva vždy po předchozí telefonické dohodě – tel. 603 445 802.


V Praze dne: 3. 6. 2024


Svolavatel:
Ing. IVA RANGOTISOVÁ, Předseda představenstva družstva
Bc. DÁVID KREJČÍ, Místopředseda představenstva družstva


POZVÁNKA_CS_BD_851-7_24_06_20 02.pdf dokument ke stažení
plná moc samostatná ČS_BD_851-7_24_06_20.docx dokument ke stažení


Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 3. 6. 2024Oznámení - vyúčtování služeb za rok 2023

Vážení družstevníci.

Oznamujeme Vám, že správcovská firma Finn-domy Praha s.r.o. zpracovala rozúčtování nákladů služeb za rok 2023.
Vyúčtování v papírové podobě budeme předávat v kanceláři BD (vchod č.p. 856) v těchto termínech:

středa 24. 4. 2024 od 18:30 – 19:30
čtvrtek 25. 4. 2024 od 18:30 – 19:30

Vyúčtování musí převzít pouze družstevník (příjemce služeb).
Prosíme o osobní převzetí.

Ve výjimečných případech ve věci předání vyúčtování se prosím obracejte představenstvo, kde si domluvíte individuální předání.

Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování můžete uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení a to písemně u správce domu, je možno zaslat i e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě potřeby a nejasností k vyúčtování zálohových plateb, kontaktujte správcovskou firmu Finn-domy Praha s.r.o. na čísle: 731 654 376.


Představenstvo BD


V Praze dne 16. 4. 2024Měsíční informace o spotřebě

Důležité oznámení:

Od 1. ledna 2024 platí nová zákonná povinnost pravidelně informovat o spotřebě tepla a teplé vody. Tuto povinnost zajišťujeme prostřednictvím portálových služeb Bonus na ista24.cz, které již dlouhodobě využíváte.

Vaše přístupové údaje zůstávají stejné a údaje o spotřebě jsou k dispozici po přihlášení na ista24.cz

Portálové služby zahrnují tato plnění:
 • dálkové měření spotřeby tepla, teplé a studené vody
 • denní / měsíční odečty tepla, teplé a studené vody
 • grafické znázornění, statistiky a jiné služby

Informace ohledně přihlášeni do portálu Ista 24 včetně přihlašovacích údajů jste od představenstva obdrželi 26. 7. 2023.

Máte-li dotazy, obraťte se na nás.

Děkujeme
Představenstvo BD


V Praze dne 4. 3. 2024Předávání výpočtových listů - náhradní termín

UPOZORNĚNÍ

 PRO DRUŽSTEVNÍKY, KTEŘÍ SI NEVYZVEDLI VÝPOČTOVÝ LIST VE ČTVRTEK 25.1.2024

Vážení družstevníci,

nové výpočtové listy s navýšením dlouhodobé zálohy provozu a oprav domu (fondu oprav) o průměrnou roční míru inflace Vám budeme předávat v kanceláři BD (vchod č.p. 856) v tomto náhradním termínu:

středa 31. 1. 2024 od 19:00 do 20:00 hodin.

Platba podle nových výpočtových listů má splatnost do 29. 2. 2024, tzn. musí být připsána do konce splatnosti na účet BD u ČSOB.
Prosíme o osobní převzetí. 

Děkujeme
Představenstvo BD


V Praze dne 26. 1. 2024Změna čísla běžného účtu Bytového družstva

Nové číslo účtu:

ČSOB 323100436/0300

platné od 1. 12. 2023


V letošním roce jsme refinancovali úvěr na koupi domu u ČSOB, která si ve smlouvě stanovila závazek, že od 1. 1. 2024 musíme na účet vedený u ČSOB směřovat 100 % příjmů Družstva za každý kalendářní rok. Snažili jsme se s bankou vyjednávat, zda by tento závazek nemohl být zrušen, avšak včera nám banka sdělila, že pokud závazek nesplníme, mohla by nás ČSOB pokutovat částkou ve výši 100 000,- Kč za porušení tohoto závazku. Protože příjmy družstva jsou zejména platby od vás, družstevníků, musí všechny vaše platby být směrované na účet ČSOB.

Co pro Vás podmínka ČSOB znamená?

 1. Platíte-li platby nákladů za byt nebo garáž převodem.
  Při platbě použijete číslo nového účtu 323100436/0300 a uveďte stávající variabilní symbol, tzn. ten, který je uveden na posledním výpočtovém listu.

 2. Platíte-li platby nákladů za byt nebo garáž prostřednictvím SIPO
  Žádnou změnu nemusíte provádět.


Dovolili bychom si Vás tímto požádat o provedení změny Vámi zadaného jednorázového/trvalého příkazu a prosíme o zasílání všech budoucích plateb převodem na účet 323100436/0300.

Platnost výše uvedené informace je od 1. 12. 2023 a informace je zároveň uveřejněna na informační desce jednotlivých vchodů.

Prosíme o zasílání plateb na výše uvedený účet již od dnešního dne, t.j. 1.12. 2023.
Výše platby za byt nebo garáž se nemění, částka je uvedená v posledním výpočtovém listu.

Otázky a odpovědi

Jak provést změnu trvalého příkazu z účtu?
Přímo ve vašem internetovém bankovnictví nebo kontaktujte prosím svůj bankovní ústav. Změnu proveďte u trvalého příkazu, kterým hradíte náklady za byt nebo garáž.
Číslo bankovního účtu změňte na 323100436/0300.

Musím provést změnu trvalého příkazu, nebo mám původní trvalý příkaz zrušit a zadat nový?
Nejjednodušší způsob je provést pouze změnu.

Musím měnit variabilní symbol?
Variabilní symbol měnit nemusíte. Variabilní symbol prosím pečlivě zkontrolujte, je uveden na posledním výpočtovém listu.

Mohu změnit způsob platby SIPO na platbu převodem/trvalým příkazem?
Ano, prostřednictvím správcovské firmy FINNDOMY, kde  změnu způsobu platby oznamte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dalších dotazů pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 30. 11. 2023


Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie

Letní odstávka pro rok 2023 proběhne v termínu 8.7.2022 – 18.7.2022.V Praze dne 3. 6. 2023POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne 17. 4. 2023 od 19:00 hodin

v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.


18:30 – 19:00 hod. – prezence účastníků
19:00 hod. - zahájení schůze s programem:

1. Zahájení schůze
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání refinancování úvěru po ukončení doby fixace – výběr finančního
ústavu
4. Schválení úvěrující banky, zajištění úvěru, pověření představenstva družstva
podpisem úvěrové smlouvy
5. Projednání a schválení výměny dveří (zádveří za vstupními dveřmi)
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
- Určení místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze:

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit v kanceláři družstva,
vždy po předchozí telefonické dohodě.

Přílohou pozvánky, která byla zaslána členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů, je porovnání nabídek bank, modelový výpočet splátky, pozvánka a formulář plná moc.

V Praze dne: 1. 4. 2023


Svolavatel:
Ing. IVA RANGOTISOVÁ, Předseda představenstva družstva
Bc. DÁVID KREJČÍ, Místopředseda představenstva družstva


POZVÁNKA_CS_BD_851-7_23_04_02.pdf dokument ke stažení
plná moc samostatná ČS_BD_851-7_23_04_01.docx dokument ke stažení


Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 1. 4. 2023

Oznámení - Harmonogram výměny dálkově odečitatelných měřidel

Vážení družstevníci a podnájemníci,

chtěli bychom Vás požádat o spolupráci na akci, při které bude probíhat výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu a zároveň dojde k výměně poměrových měřičů tepla na jednotlivých radiátorech.
Termíny pro jednotlivé vchody jsou uvedeny níže, dále jsou v každém vchodě vyvěšeny na informační desce a na webové stránce www.bytyjichova.cz

Prosíme o zpřístupnění místa umístění vodoměrů a stávajícího místa měřiče tepla na jednotlivých radiátorech.

Dálkově odečitatelná měřidla a technologii dálkového odečtu v souladu s legislativou bude bytovému družstvu zajišťovat společnost Ista Česká republika s.r.o.

Harmonogram prací podle vchodů


Vchod 851

Vchod 852

Vchod 853

Vchod 854

Vchod 855

Vchod 856

Vchod 857

Pondělí
20. února

Pondělí
20. února

Úterý
21. února

Úterý
21. února

Středa
22. února

Středa
22. února

Čtvrtek
23. února

4. patro

od 08:30 hod do 10:00 hod

od 12:30 hod do 14:00 hod

od 08:30 hod do 10:00 hod

od 12:30 hod do 14:00 hod

od 08:30 hod do 10:00 hod

od 12:30 hod do 14:00 hod

od 13:00 hod do 14:30 hod

3. patro

od 09:30 hod do 11:00 hod

od 13:30 hod do 15:00 hod

od 09:30 hod do 11:00 hod

od 13:30 hod do 15:00 hod

od 09:30 hod do 11:00 hod

od 13:30 hod do 15:00 hod

od 14:00 hod do 15:30 hod

2. patro

od 10:30 hod do 12:00 hod

od 14:30 hod do 16:00 hod

od 10:30 hod do 12:00 hod

od 14:30 hod do 16:00 hod

od 10:30 hod do 12:00 hod

od 14:30 hod do 16:00 hod

od 15:00 hod do 16:30 hod

1. patro

od 11:30 hod do 13:00 hod

od 15:30 hod do 17:00 hod

od 11:30 hod do 13:00 hod

od 15:30 hod do 17:00 hod

od 11:30 hod do 13:00 hod

od 15:30 hod do 17:00 hod

od 16:00 hod do 17:30 hod


Kontaktní osoba za prováděcí firmu: pan Tomášek tel: 602 299 069.


Děkujeme za spolupráci
představenstvo BD
 

V Praze dne 3. 2. 2023


Odečty poměrových měřidel tepla a vody v lednu 2023

Informační leták Vám byl vložen do schránky k bytu a bude také vyvěšen na nástěnkách ve vchodech.

  Číslo vchodu Datum odečtu časové rozmezí
       
  Jíchova   851/14    2. 1. 2023 09:00 - 10:00 hod
  Jíchova   852/12    2. 1. 2023
10:00 - 11:00 hod
  Jíchova   853/10    2. 1. 2023
11:00 - 12:00 hod
  Jíchova   854/8    2. 1. 2023
13:00 - 14:00 hod
  Jíchova   855/6    2. 1. 2023
14:00 - 15:00 hod
  Jíchova   856/4    2. 1. 2023
15:00 - 16:00 hod
  Jíchova   857/2    2. 1. 2023
16:00 - 17:00 hodPředstavenstvo BD


V Praze dne 20. 12. 2022


Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie

Letní odstávka pro rok 2022 proběhne v termínu 9.7.2022 – 17.7.2022.V Praze dne 10. 6. 2022POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne 15. 6. 2022 od 18.30 hodin

v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.


18.15 - 18.30 hod. - prezence účastníků
18.30 hod. - zahájení schůze s programem:

1. Zahájení schůze
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání a schválení nových stanov družstva
4. Projednání a schválení úpravy interního předpisu družstva – platební řád
5. Projednání a schválení úpravy interního předpisu družstva – domovní řád
6. Projednání a schválení úpravy interního předpisu družstva – organizační řád
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021
8. Volba představenstva družstva
9. Volba kontrolní komise
10. Výměna poměrových měřidel
11. Navýšení měsíční úhrady dlouhodobé zálohy provozu a oprav domu
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
- Určení místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze:

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit v kanceláři družstva,
vždy po předchozí telefonické dohodě – tel. 602 322 146.

Přílohou pozvánky, která byla zaslána členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů, jsou nové stanovy, přehled změn ve stanovách (změnová verze), platební řád, domovní řád, organizační řád, rozvaha analyticky, výsledovka analyticky, vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce 2021.

V Praze dne: 29. 5. 2022


Svolavatel:
Ing. IVA RANGOTISOVÁ, Předseda představenstva družstva
Bc. DÁVID KREJČÍ, Místopředseda představenstva družstva


STANOVY BD_verze2022_revize_26-05-2022-lock.docx dokument ke staženíVyvěšeno na internetových stránkách BD dne 30.5.2022


Oznámení - oprava vodovodního potrubí (odstávka vody)

Vážení družstevníci a podnájemníci,
z důvodu opravy úniku vody z ležatého rozvodu vodovodního potrubí v našem domě Vám oznamujeme,

že dne 18. 5. 2022 od 8:00 do cca 16:30 hodin bude odstávka vody.

Odstávka vody se týká bytů na pravé straně (čísla bytů 18, 20, 22, 24) ve vchodě č.p. 853
a dále všech bytů ve vchodech č.p. 854, 855, 856 a 857.
V případě komplikací při opravě nelze vyloučit odstávku vody v celém domě.


Děkujeme za pochopení
Představenstvo BD


V Praze dne 16. 5. 2022


Oznámení - vyúčtování služeb za rok 2021

Oznamujeme, že správcovská firma Finn-domy Praha s.r.o. zpracovala rozúčtování nákladů služeb za rok 2020. Vyúčtování v papírové podobě budeme předávat v kanceláři BD (vchod č.p. 856) v těchto termínech:

středa 27. 4. 2022 od 18:30 – 19:30
čtvrtek 28. 4. 2022 od 18:30 – 19:30

Vyúčtování musí převzít pouze družstevník (příjemce služeb).

Prosíme o osobní převzetí.
Ve výjimečných případech ve věci předání vyúčtování se prosím obracejte představenstvo, kde si domluvíte individuální předání.

V případě zájmu o podrobné rozpočítání nákladů, napište prosím e-mailovou zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování můžete uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení a to písemně u správce domu, je možno zaslat i e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Představenstvo BD


V Praze dne 12. 4. 2022


Odečty poměrových měřidel tepla a vody v lednu 2022

Informační leták Vám bude vložen do schránky k bytu a bude také vyvěšen na nástěnkách ve vchodech.

  Číslo vchodu Datum odečtu časové rozmezí
       
  Jíchova   851/14    3. 1. 2022 09:00 - 11:00 hod
  Jíchova   852/12    3. 1. 2022 12:00 - 14:00 hod
  Jíchova   853/10    3. 1. 2022 14:00 - 16:00 hod
  Jíchova   854/8    3. 1. 2022 16:00 - 18:00 hod
  Jíchova   855/6    4. 1. 2022 09:00 - 11:00 hod
  Jíchova   856/4    4. 1. 2022 12:00 - 14:00 hod
  Jíchova   857/2    4. 1. 2022 14:00 - 16:00 hodPředstavenstvo BD


V Praze dne 22. 12. 2021


Pojistná smlouva

Informuje Vás, že k 9. 10. 2021 je uzavřena pojistná smlouva u pojišťovny Generali Česká pojišťovna.
Dokument smlouvy, včetně rozsahu a přehledu pojištění je uložen v kanceláři BD.

Představenstvo BD


V Praze dne 6. 10. 2021


Revize elektrického zařízení společné prostory a garáže

Ve dnech 13. - 14. 9. proběhla revize elektrického zařízení společné prostory a garáže. Prohlídkou a zkouškou bylo ověřeno, že uvedená el. instalace je schopná bezpečného provozu. Další pravidelnou revize provést nejpozději do konce roku 2026.

Zároveň byla provedena revize hromosvodu. Zpráva konstatuje, že hromosvodová soustava je v dobré funkčním stavu. Další pravidelnou revize provést nejpozději do konce roku 2026 nebo po prokázaném zásahu blesku).

Dokumenty k revizi, včetně závěrečné zprávy jsou uloženy v kanceláři BD.

Představenstvo BD


V Praze dne 23. 9. 2021


Oznámení - omezení dodávky teplé vody

oznamujeme Vám, že 30.7.2021 došlo k omezení dodávky teplé vody v našem domě a to z důvodu poruchy cirkulačního čerpadla zajišťujícího oběh teplé užitkové vody.

Problém řešíme, prosíme o strpení.

Představenstvo BD


V Praze dne 30. 7. 2021


Oznámení - vyúčtování služeb za rok 2020

Oznamujeme, že správcovská firma Finn-domy Praha s.r.o. zpracovala rozúčtování nákladů služeb za rok 2020. Vyúčtování v papírové podobě budeme předávat v kanceláři BD (vchod č.p. 856) v těchto termínech:

středa 21. 4. 2021 od 18:30 – 19:30
čtvrtek 22. 4. 2021 od 18:30 – 19:30

Vyúčtování musí převzít pouze družstevník (příjemce služeb).

Prosíme o osobní převzetí.
Při vstupu do kanceláře BD mějte prosím řádně nasazený respirátor nebo jiný adekvátní prostředek. Do kanceláře prosím vstupujte jednotlivě.

Ve výjimečných případech ve věci předání vyúčtování se prosím obracejte představenstvo, kde si domluvíte individuální předání.

Nevyzvednutá vyúčtování Vám budou zaslána doporučeným dopisem.

V případě zájmu o podrobné rozpočítání nákladů, napište prosím e-mailovou zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování můžete uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení a to písemně u správce domu, je možno zaslat i e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Představenstvo BD


V Praze dne 16. 4. 2021


Předání nových klíčů vchod a kola

rádi bychom Vás informovali o způsobu předání klíčů od vchodů a koláren v našem bytovém domě.
Klíče Vám budou předány prostřednictvím zástupců jednotlivých vchodů

Zástupci vchodů Vás budou kontaktovat podle možností v rozmezí

pátek 29.1.2021 až úterý 2.2.2021

Klíče Vám budou předány proti podpisu. Jedno vyhotovení protokolu o převzetí zůstává příjemci klíčů, druhé, podepsané, se vrací Družstvu.
Pokud se Vás nepodaří v uvedeném termínu zastihnout, bude Vás v následujících dnech kontaktovat člen představenstva, aby s Vámi domluvil individuální předání klíčů.

Přezámkování, tj. vlastní výměna bezpečnostních vložek hlavních vchodů, mříží, dveří koláren a sušáren a devíti garáží proběhne

v sobotu 6. 2. 2021.

Od tohoto data bude možné použít pouze nové klíče. 

Všechny původní klíče, prosíme, vhoďte v označené obálce (jméno a vchod, ve kterém bydlíte) do schránky u vchodu 856 (Správa domu).

Představenstvo BD


V Praze dne 28. 1. 2021


Vážení družstevníci.

Srdečně Vás zdravíme v novém roce.

Jak jsme Vás informovali na konci roku, naplánovali jsme na leden přezámkování domu. 
Další informace naleznete ve Vašem e-mailu.

Dále informujeme, že v týdnu od 11. ledna proběhne výměna vodoměru  a odečty vody a tepla.
Informace najdete v jednotlivých vchodech a jsou také vhozeny do Vašich poštovních schránek.
 

Představenstvo BD


V Praze dne 6. 1. 2021


Seřízení oken a balkónových dveří

Na žádost paní Ptáčkové, předsedkyně kontrolní komise, uveřejňujeme kontakt na firmu, která realizuje seřízení oken a balkónových dveří.
Zde je cenová nabídka: PDF soubor ke stažení

Seřizování oken si zajišťuje a hradí nájemce bytu na své náklady.


V Praze dne 2. 11. 2020


OZNÁMENÍ SPRÁVCE DOMU - FINN - domy Praha s.r.o.
PDF soubor oznámení zrušení úřední hodiny Finndomy ke stažení

V Praze dne 26. 10. 2020


Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie

Letní odstávka pro rok 2020 proběhne v termínu 10.8.2020 – 17.8.2020.


PDF soubor oznámení o přerušení dodávek tepelné energie ke stažení

V Praze dne 17. 6. 2020


Registrace v aplikaci Mobilní Rozhlas - Praha 14

Vážení a milí sousedé,

v souvislosti se šířením nákazy novým koronavirem se MČ Praha 14 snaží nastavit co nejefektivnější komunikaci s veřejností. Jednou z možností, jak místní obyvatele oslovit, je kontakt s SVJ a bytovými družstvy, která zastupujete.

V uplynulých dnech městská část spustila aplikaci Mobilní Rozhlas, díky které zájemci po registraci dostanou informace z dění v Praze 14 - ZDARMA do svého telefonu nebo na e-mail. Registrovat se můžete přes www.praha14.mobilnirozhlas.cz nebo ještě lépe – prostřednictvím aplikace „Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko (ke stažení přes Google Play nebo přes QR kód níže). V sekci „Odběrové skupiny“ prosím nezapomeňte zaškrtnout skupinu SVJ.

Podrobný návod, jak se registrovat, naleznete v příloze. Přestože na první pohled může působit složitě, je spíše jen pomůckou, kdybyste si v některém bodě nevěděli rady. Ve skutečnosti je registrace velice snadná a intuitivní.

Pokud byste měli jakékoliv otázky, které se týkají aktuální krizové situace, obracejte se prosím, na mne.  
Mnohokrát děkujeme za spolupráci a pomoc.

S pozdravem

Pavlína Korsová

Úsek krizového řízení ÚMČ Praha 14 (tel.: 225 295 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
PDF soubor Mobilní Rozhlas_registrace_SVJ.pdf ke stažení

V Praze dne 10. 4. 2019POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne 11. 11. 2019 od 18.00 hodin

v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.


18.00 – 18.15 hod. – prezence účastníků

18.15 hod. zahájení schůze s programem:

1. Zahájení schůze.
2. Určení pravidel pro jednání a volba předsedajícího schůze.
3. Zpráva představenstva o činnosti družstva od poslední členské schůze
4. Volba členů představenstva družstva usnesením
5. Schválení odměn představenstva a kontrolní komise od 1.1.2020 usnesením
6. Změna platebního řádu usnesením
7. Úprava souhlasu s pronájmem dle Stanov bod 9.7.6 usnesením
8. Změna Organizačního řádu usnesením
9. Změna ceníku usnesením
10. Schválení rozúčtování tepla a vody do doby výměny poměrových měřidel usnesením
11. Informace o nabídce společnosti T-Mobile za účelem umístění, zřízení a provozování veřejné komunikační sítě
12. Diskuse
13. Závěr 

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit v kanceláři BD po předchozí telefonické dohodě – Ing. Milena Vernerová tel. 607 969 366.
Plné moci budou také k dispozici na webové vývěsce BD www.bytyjichova.cz.

Svolavatel:
představenstvo Bytového Družstva Byty Jíchova

POZVÁNKA CS.pdf dokument ke stažení
plna moc.docx dokument ke staženíVyvěšeno na internetových stránkách BD dne 25.10.2019


Oznámení o přerušení dodávky vody

čtvrtek 18.7. 2019 8:00 hod. - 16:00 hod.


PDF soubor oznámení o přerušení dodávek vody ke stažení

V Praze dne 11. 7. 2019POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne 25. 6. 2019 od 18.00 hodin

Mateřská škola Paculova, Paculova 1115/12, 198 00 Praha, Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.

V 18.00 hod. zahájení schůze s programem:


1. Zahájení schůze

2. Volba orgánů schůze usnesením

3. Oznámení o odstoupení z funkce členů představenstva
   
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018

5. Diskuse

6. Závěr

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - určení místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze:
Místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze
je kancelář BD Byty Jíchova, Jíchova 856, po telefonické domluvě.
Plné moci budou také k dispozici na webové vývěsce BD www.bytyjichova.cz.

Svolavatel:
představenstvo Bytového Družstva Bytya Jíchova

190611 pozvanka clenska schuze 25.6.2019.pdf dokument ke stažení
plna moc schůze BD Jíchova červen 2019.docx dokument ke staženíVyvěšeno na internetových stránkách BD dne 11.6.2019


Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie

Letní odstávka pro rok 2019 proběhne v termínu 16.7.2019 – 22.7.2019.


PDF soubor oznámení o přerušení dodávek tepelné energie ke stažení

V Praze dne 7. 6. 2019POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne: 11. 12. 2018 od 18.30hodin

v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.

V 18.15 – 18.30 hod.  prezence účastníků
V 18.30 hod. zahájení schůze s programem:


1. Zahájení schůze
2. Volba orgánů schůze usnesením
3. Zpráva představenstva družstva - vyhodnocení průběhu privatizace
4. Schválení odměny za činnosti spojené se založením BD a koupě domu usnesením
5. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce usnesením
6. Schválení odměny představenstva družstva usnesením
7. Schválení odměny kontrolní komise usnesením
8. Rozhodnutí o odvolání dvou vyloučených členů bytového družstva usnesením
9. Diskuse k návrhu interních předpisů družstva (organizační řád, platební řád, domovní řád) a jejich schválení usnesením
10. Revokace části usnesení č. 3 přijatého členskou schůzí družstva dne 6. 12. 2017
11. Určení způsobu výpočtu Dalšího členského vkladu usnesením
12. Projednání a schválení Smlouvy o dalším členském vkladu usnesením
13. Projednání a schválení pronájmu garážových stání usnesením
14. Informace o dalším chodu domu
15. Diskuse
16. Závěr
§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - Určení místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze:
Místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůzeje možné určit po telefonické domluvě. Plné moci a některé další podklady budou také k dispozici na webové vývěsce BD www.bytyjichova.cz.

Svolavatel:

Ing. MILENA VERNEROVÁ
Předseda představenstva družstva

Ing. IVA RANGOTISOVÁ
Místopředseda představenstva družstva

Pavel Rybka
Člen představenstva družstvaVyvěšeno na internetových stránkách BD dne 24.11.2018POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Dne: 10. 9. 2018 od 18.30 hodin

v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.

V 18.30 – 18.45 hod.  prezence účastníků
V 18.45 hod. zahájení schůze s programem:


1. Zahájení schůze.
2. Určení pravidel pro jednání a volba předsedajícího schůze.
3. Vyhodnocení průběhu privatizace
4. Diskuse k návrhu ceníku bytového družstva
5. Hlasování o usnesení – přijetí ceníku bytového družstva
6. Diskuse
7. Závěr

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit po předchozí telefonické
dohodě – Ing. Milena Vernerová tel. 607 969 366.

V Praze dne 15. 8. 2018


Stanovy bytové družstvo Byty Jíchova:


STANOVY BD Byty Jíchova_V01_přijaté.pdf dokument PDF ke stažení

V Praze dne 27. 11. 2017
Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva:

Bytové družstvo Byty Jíchova

IČ: 019 36 735,
Se sídlem: Jíchova 856/4, Černý Most,
198 00 Praha 9

svolává členskou schůzi:


Termín:

6. 12. 2017 od 18.00 hodin


Místo:
Mateřská škola, Paculova 1115, Praha 14, zadní vchod přes rampu

Schůze se týká všech členů družstva, v případě zastoupení je nutná plná moc.

V 18.00 – 18.15 hod. – prezence účastníků
V 18.15 hod. zahájení schůze s programem:

 1. Zahájení schůze.
 2. Určení pravidel pro jednání a volba předsedajícího schůze.
 3. Schválení finančního zajištění kupní ceny domu.
 4. Souhlas se zástavou nemovitosti.
 5. Schválení kupní smlouvy (vzoru) na koupi nemovitosti – pověření představenstva BD podpisem smlouvy.
 6. Schválení smlouvy (vzoru) o odkoupení pohledávek– pověření představenstva BD podpisem smlouvy.
 7. Přijatá usnesení schůze.
 8. Diskuse
 9. Závěr

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit po předchozí telefonické dohodě tel. +420-607969366, pí Vernerová

V Praze dne: 17. 11. 2017
Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 20.11.2017

Svolavatel:
Ing. MILENA VERNEROVÁ, Předseda představenstva družstva
Ing. IVA RANGOTISOVÁ, Místopředseda představenstva družstvaČlenská schůze BD Byty Jíchova 6. 12. 2017 od 18.00 hodin – doplňující informace:


- Souhlas se zástavou nemovitosti
je potřeba před hlasováním o zástavě nemovitosti – na schůzi 6. 12. s ověřeným podpisem od minimálně 2/3 členů BD (manželé oba a počítají se jako jeden člen):

§ 752
(1) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů.
(2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.

- Souhlas s jednáním druhého manžela
pokud na schůzi půjde jenom jeden z manželů, tak musí mít mimo dvou souhlasů se zástavou nemovitosti (od obou manželů), ještě souhlas s jednáním druhého manžela. Manželé si mezi sebou nedávají plnou moc ale souhlas s jednáním.

Pokud se na schůzi nechá zastoupit jeden člen BD – zmocněnec bude mít:
- Souhlas se zástavou nemovitosti
- Plnou moc

Pokud se nechají zastoupit manželé (společní členové družstva)– zmocněnec bude mít:
- Od obou souhlas se zřízením zástavního práva
- Od obou plnou moc

Pokud půjde na schůzi jeden z manželů (společných členů družstva) bude mít:
- Souhlas se zástavou nemovitosti – od obou manželů
- Souhlas s jednáním druhého manžela.

Na všech dokumentech musí být úředně ověřený podpis (pošta, Czech POINT ...)


V Praze dne 20. 11. 2017


Byly vytvořeny provizorní stránky za účelem zveřejnění pozvánky na schůzi družstva

Stránky budou postupně dotvářeny podle potřeby.

V Praze dne 20. 11. 2017