Byty Jíchova
bytové družstvo

Převod do vlastnictvíPřevod do vlastnictvíUpozornění představenstva

Představenstvo bytového družstva upozorňuje, že postup a pravidla pro převod do vlastnictví určují Stanovy a o převodu vlastnického práva k družstevním bytům rozhoduje členská schůze.
Ani v případě úplného splacení anuity družstevního bytu (také jako mimořádná splátka), se nelze domnívat, že jde o úkon zahájení převodu do vlastnictví.

Samotný proces převodu, je proces zahrnující několik, na sebe navazujících kroků. Kdy na samotném konci je vypracování smlouvy o převodu bytové jednotky a je možné přistoupit k uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky a následně k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stejně tak není pravdivá informace, že skončení fixace je impulsem pro převod do vlastnictví.