Byty Jíchova
bytové družstvo

Stavební úpravy v bytěProvádění stavebních úprav v bytě


 

  1. Na vývěskách v každém vchodě je vyvěšen domovní řád, který byl schválen členskou schůzi. (ke stažení v záložce Řády: domovní, organizační, platební). V bodě IV. je uvedeno, jaké opravy a stavební úpravy nelze provádět bez souhlasu družstva.

  2. Pokud stavební úprava podléhá souhlasu bytového družstva, člen družstva vyplní "Žádost o souhlas se stavebními úpravami" (záložka Formuláře žádosti oznámení) a spolu s povinnými přílohami vloží do schránky Bytového družstva, označené "správa domu", která se nachází u vchodu do domu Jíchova 856.

  3. Po vydání písemného souhlasu představenstva člen družstva zaplatí správní poplatek dle ceníku úkonů BD, ve výši 500 Kč,- (záložka Ceník administrativních úkonů).


Upozorňujeme, že stavební úpravy a opravy lze provádět až po vydání souhlasu družstva (Stanovy článek 9.7.2.).