Byty Jíchova
bytové družstvo

Podnájem družstevního bytuPodnájem družstevního bytuDružstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva Družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce, s tím, že může být po uplynutí této doby znovu udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 roku.

  1. Člen družstva vyplní "Žádost o souhlas s podnájmem bytu"
    (záložka Formuláře žádosti oznámení)
    a zašle ji na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  2. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout jedno vyhotovení podnájemní smlouvy představenstvu Družstva. Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov Družstva upravujících tyto záležitosti a včetně případných interních předpisů Družstva s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Pokud nájemce nezaváže podnájemce výše uvedeným způsobem, má Družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za hrubé porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu (Stanovy článek 9.7.6).

  3.  Za schválení podnájmu družstevního bytu člen družstva hradí poplatek dle ceníku úkonů BD
    (záložka Ceník administrativních úkonů).


Upozorňujeme, že členská schůze BD Byty Jíchova schválila dne 11.11.2019 úpravu interního předpisu ( doplnění ceníku o položku za nesplnění ohlašovací povinnosti změny počtu žijících osob v bytě i v podnájmu - 1000 Kč za každou nenahlášenou osobu ) a limit pro počet osob v pronájmu bytu na 8 osob (ve výjimečných případech může být udělena výjimka).

Upozorňujeme, že k některým bytům byl vydán klíč od kolárny, který je evidován. Bytové družstvo schválilo dne 8.2.2021 hlasováním per rollam poplatek za nepředložení evidovaného klíče na výzvu představenstva. Poplatek je uveden pod položkou XX21 v Ceníku administrativních úkonů.

Ceník administrativních úkonů je k dispozici v záložce Ceník administrativních úkonů.